България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 година (експресни оценки)

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение: