Премини към основното съдържание

Конференция на потребителите на европейска статистическа информация в България - 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София, България

Националният статистически институт и Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Конференцията на потребителите на европейска статистическа информация в България под наслов „По-добро сътрудничество, по-добри данни“, която ще се проведе на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София, България.

Конференцията е форум, на който ще се срещнат производителите и потребителите на статистическа информация и ще имат възможност да обсъдят идеи и да представят добри практики, както и да споделят своите изисквания и очаквания относно предоставяните статистически данни. Ще бъдат представени статистическите продукти и услугите, до които потребителите имат безплатен, неограничен достъп чрез сайта на Евростат, дейността на българския център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация, както постигнатите резултати в областта на сътрудничеството между двете институции при подготовката на потребителски ориентирани продукти и услуги.

Краен срок за регистрация: 21 юни 2018 г. (или до регистриране на максималния брой участници - 150).

За повече информация можете да се обърнете към нас на: [email protected]

 

 
Презентации:
 
Мариана Коцева - генерален директор на Евростат
 
Антоанета Илкова, НСИ
 
Арслан Ахмедов, НСИ
 
Лиляна Банчева, директор на дирекция „Статистика“, БНБ
 
Серги Сергиев, директор, Data Science Society
 
Боян Захариев, програмен директор, Институт „Отворено общество“
 
Ангелина Иванова, преподавател по математическа лингвистика
 
Явор Алексиев, основател и главен редактор в Инфограф
 
гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, ИИНЧ към БАН
 
Михаела Малеева, изпълнителен директор на Асоциация на специалистите по комуникации в общините