Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2018 година

Публикувано на: 03.05.2018 - 11:00

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 162 жилищни сгради с 6 247 жилища, на 26 административни сгради/офиси и на 1 026 други сгради. Започнал е строежът на 723 жилищни сгради с 4 157 жилища в тях, на 18 административни сгради/офиси и на 467 други сгради.

Прессъобщение