Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2017 година

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 872 лв., което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 46 лв., или с 4.5% повече спрямо 2016 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: