Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 146 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава незначително с 50, или с 0.6%.  

Прессъобщение: 
Статистическа област: