Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през февруари 2018 година

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва равнището на предходния месец.

Прессъобщение: