Премини към основното съдържание

Пенсионни права в социалното осигуряване на България за 2015 година

Публикувано на: 28.03.2018 - 11:00

През 2018 година за първи път в България се публикуват данни за пенсионните права в социалното осигуряване за 2015 година. Натрупаните пенсионни права към началото на 2015 г. (крайно салдо за 2014 г.) са 144 145 млн. лв., а натрупаните пенсионни права към края на 2015 г. са 149 879 млн. лв. или 169% от БВП.

Прессъобщение