Декларация за качество на европейската статистическа система