Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2018 година

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.2% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: