Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2017 година

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 0.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: