Премини към основното съдържание

Регионален БВП на човек от населението в ЕС през 2016 година

Публикувано на: 02.03.2018 - 12:45

През 2016 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от 29% от средния за Европейския съюз в Северозападния район в България до 611% във Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство.

Тази информация е взета от данните, публикувани от Евростат - Статистическата служба на Европейския съюз.

Прессъобщение