Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2017 година

През четвъртото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 5.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.1%. 

Прессъобщение: 
Статистическа област: