Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2017 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2017 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2016 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: