Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2017 година