Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2017 година

Публикувано на: 16.11.2017 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 431 лв. и нараства с 9.4% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 382 лв. и се увеличава с 13.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

През третото тримесечие на 2017 г. няма съществена промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство спрямо същия период на 2016 година.

Прессъобщение