Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2017 година