Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2017 година

Публикувано на: 14.11.2017 - 11:00

През третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 5.8%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.0%.

Прессъобщение
Статистическа област