Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през септември 2017 година

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: