Таблица 0302 - Бруто капиталообразуване – годишни данни