Таблица 0120 - Износ на стоки (fob) и услуги от държави-членки на ЕС / трети страни – годишни данни