Таблица 0102 - БВП по метода на крайното използване – годишни данни