Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2016 година (окончателни данни)

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2016 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 36 млн. лв., или 0.04% от БВП на България.

Дългът на България за 2016 г. е в размер на 27 322 млн. лв., или 29.03% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: