Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2017 година

Публикувано на: 29.09.2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през август 2017 г. нараства с 0.7% в сравнение с предходния месец, а спрямо август 2016 г. е отчетено увеличение с 5.8%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2017 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.9%. 

Прессъобщение