Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2017 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2017 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2016 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: