Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2017 година