Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2016 година

През 2016 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 28 119 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. са 28 301.

Прессъобщение: 
Статистическа област: