Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2017 година