Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2016 година

През 2016 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 187.5 млн. лв., като в сравнение с 2015 г. намаляват с 11.8%.

Прессъобщение: