Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност в държавите от ЕС - първи оценки за 2016 година

Потреблението на човек от населението в стандарти на покупателната способност варира до над два пъти в държавите от ЕС. БВП на човек от населението варира до шест пъти.

Прессъобщение: 
Статистическа област: