Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 09.06.2017 - 09:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

Прессъобщение
Статистическа област