Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: