Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2017 година

Публикувано на: 15.05.2017 - 11:00

През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 6.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.6%. 

Прессъобщение
Статистическа област