Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2017 година

През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 093 жилищни сгради с 4 692 жилища, на 29 административни сгради/офиси и на 1 141 други сгради. Започнал е строежът на 639 жилищни сгради с 3 218 жилища в тях, на 16 административни сгради/офиси и на 460 други сгради.

Прессъобщение: