Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2016 година

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., или с 4.8% повече спрямо 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: