Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2016 година

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 096 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 500, или с 5.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: