Ръководство на НСИ

Под страници

Портрет на Сергей Цветарски
Сергей Цветанов Цветарски - председател на НСИ

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 701
Приемно време: понеделник 15.00 - 17.00 часа
e-mail: [email protected]

Портрет на Диана Янчева
Диана Гечева Янчева - заместник-председател на НСИ

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 797
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 часа
e-mail: [email protected]

Портрет на Богдан Богданов
Д-р Богдан Иванов Богданов - заместник-председател на НСИ

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 709
e-mail: [email protected]

Портрет на Цветан Нанов
Цветан Маринов Нанов - главен секретар

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 703
Приемно време: четвъртък от 10.00 до 12.00, петък от 14.00 до 16.00 часа
e-mail: [email protected]