Индекси на строителната продукция през февруари 2017 година

По предварителни данни през февруари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.2% над равнището от предходния месец. През февруари 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: