Премини към основното съдържание

За първите два месеца на 2017 г. се отчита ръст от 18.6% на чуждестранните туристи

Публикувано на: 30.03.2017 - 10:15
Посещенията на чуждестранни туристи в България през януари и февруари 2017 г. бележат ръст от 18.6% спрямо същия период на 2016 година. Това стана ясно по време на съвместна пресконференция между Националния статистически институт и Министерството на туризма, на която присъстваха и представители на туристическия бизнес.

Председателят на НСИ Сергей Цветарски отбеляза, че през 2016 г. в България са функционирали 3 331 места за настаняване с 10 и повече легла с над 140 хил. стаи в тях. В сравнение с 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4%. Той съобщи още, че общият брой на нощувките за 2016 г. е 25.2 млн., което е със 17.7% повече от предходната година. По думите му най-голямо увеличение от 21% се наблюдава във висококатегорийните обекти с 4 и 5 звезди.

Сергей Цветарски обърна внимание на трите основни изследвания, които провежда НСИ - пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, дейност на местата за настаняване и туристически пътувания и разходи за туризъм на населението. Той подчерта, че Единната информационна система ще спомогне за събирането на по-подробна информация за развитието на туризма в България и добави, че сътрудничеството с Министерството на туризма ще върви в тази посока.  

Министър Балтова изтъкна значимостта на статистическите данни, които са индикатор доколко успешно България се промотира като туристическа дестинация и същевременно служат за идентифициране на проблеми в сектора, свързани с кадрите и заетостта, сезонност, квалификация. Те дават възможност за ясно планиране на сезона чрез очакваните полети от летищата. Като цяло дават основа за максимално ефективна политика в сферата на туризма и политика в областта на устойчивото развитие.

Тя посочи като основни източници на данни Националния статистически институт, БНБ, общините и летищата, с които работи Министерството на туризма.

Министерството на туризма за първи път от месец април ще предоставя данни на бизнеса за брой самолетодвижения на летищата Варна и Бургас за предстоящия летен сезон, каза министър Балтова. По този начин хотелиерите ще могат да си прогнозират заетостта.

Методологията, която ползва НСИ за изследванията си, е разработена в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма.