Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2016 година

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: