Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2016 година

Публикувано на: 15.03.2017 - 11:00

През 2016 г. коефициентът на безработица е 7.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 67.7%.

Прессъобщение
Статистическа област