Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2016 г. и през 2016 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 3.4% през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: