Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2017 година