България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2016 година (експресни оценки)

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

Прессъобщение: