Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2016 година

През четвъртото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 6.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 67.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: