Наети лица и средна брутна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2016 г. намаляват с 1.7% спрямо края на септември 2016 г. и достигат 2.27 милиона.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 5.2% спрямо третото тримесечие на 2016 г. и достига 990 лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: