Премини към основното съдържание

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвърто тримесечие на 2016 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.02.2017 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 634, а новопостроените жилища в тях са 2 451. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. сградите са с 2 повече, или с 0.3%, а жилищата в тях се увеличават с 455, или с 22.8%.

Прессъобщение
Статистическа област