Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2016 година