Индекси на промишленото производство през ноември 2016 година

По предварителни данни през ноември 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.6% в сравнение с октомври 2016 година. През ноември 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

Прессъобщение: