Индекси на строителната продукция през ноември 2016 година

По предварителни данни през ноември 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 4.7% над равнището от предходния месец. През ноември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 3.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: