Ключови показатели за България (към 30.12.2016 г.)